ładowanie

Finansowane w roku 2019

Prace konserwatorskie związane z remontem stropu, częściowe prace konserwatorskie ścian i tynków wewnętrznych w części strefy centralnej oraz wykonanie instalacji elektrycznycy i przeciwpożarowych finansowane w roku 2019 ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.
Kwota dotacji: 100.000 zł

D

Wspólnie dla dziedzictwa

Podziękowania

D

2018

Etap prac

W roku 2018 prace w zakresie:
„remont dachu, remont kominów, rekonstrukcja stolarki okiennej“
finansowane są częściowo ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w zabytkowym zespole parkowo-dworskim w Sieniawie wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-106/A-217 z 19.01.1971 roku.

D

2017

Etap prac

Prace w zakresie wykonanie hydroizolacji zewnętrznych ścian fundamentowych i wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji ciśnieniowej oraz wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic.

D